V-days: Dagprogrammalogo-v-days_s

 

Dag - Armpje drukken

Dag - Inleiding Dag - kruis lichtjes

Voormiddag (start rond 9u)

Het begeleidende team stelt zichzelf en haar programma voor. We starten met een paar spelletjes om het ijs te breken, zodat iedereen wakker is en klaar om te duiken in het vervolg…

Deel 1: De dromendozen. Een sessie rond de dromen, de verlangens in het hart van elke mens en elke jongere. Via een stukje toneel, beginnen we een gesprek met de groep over wat echt belangrijk lijkt in het leven. Deze dromen (van succes, relatie, amusement, betere wereld, luxe, mysterie, avontuur) worden geïllustreerd met spelletjes, muziek en clips. Eén doel: bewust worden van wat we willen en nodig hebben... en meer durven dromen, maar ook durven dromen van méér… bewust worden van de diepere verlangens van het hart die soms begraven werden onder een laag oppervlakkigheid...

Daarna krijgen de lln een persoonlijke opdracht over dromen. Hierover wordt in kleine groepjes uitgewisseld, zodat elke lln aan bod komt met zijn of haar dromen.

Deel 2: De zwarte doos. Een sessie over alles wat onze dromen dwarsboomt. Enkele korte sketches maken duidelijk hoe mensen vaak slachtoffer zijn of net oorzaak van een hoop ellende. Ook op school, in de klasgroep worden we daarmee geconfronteerd.

In de kleine groepjes volgt een gesprek over pijn en verdriet. We sluiten de ogen niet voor de realiteit, maar willen er uit leren en wegen zoeken om ongeluk te overwinnen. Ook over de vraag waar dit vandaan komt en hoe je ermee omgaat, wordt nagedacht…

We besluiten dit deel met een tekenfilmpje: "Het lelijke eendje" en vooral de ontdekking dat het eigenlijk gewoon een mooie zwaan is, die mag thuiskomen onder de vleugles van moeder zwaan. Ook wij moeten opnieuw ontdekken wie we echt zijn en zoeken naar onze "ware thuis". Is het mogelijk dat onze echte identiteit, het kindschap Gods is? En onze ware thuis, hemels?

Meer daarover in de namiddag...

 

Middagpauze (12u - 13u)

Leerlingen en begeleidende leerkrachten brengen een picknick mee. Daarna is er wat pauze.

 

Namiddag (einde rond 15u30)

We starten de namiddag met een sportieve uitdaging voor elke klas, waarbij de leerlingen elkaar moeten helpen om de opdracht te kunnen volbrengen. Ook even nadenken wie zij voor elkaar willen, kunnen, mogen zijn… Een schrijfgesprek biedt een mooie gelegenheid om elkaar te dragen, te bemoedigen, nieuwe kansen te geven…

Deel 3: De zilveren doos. Een korte sketch maakt meteen duidelijk dat alle dromendozen, zwarte doos en privé-bagage er voor zorgen dat we belast en beladen zijn. Wat doe je dan als iemand nog een zilveren doos aanbiedt? Ben je bereid om je dromen en je zorgen even af te leggen en met lege, open handen de zilveren doos te ontvangen en te openen?

In de doos zitten teksten, korte Bijbelfragmenten met goddelijke woorden van bemoediging. We beluisteren één of meerdere getuigenissen van personen die komen vertellen hoe in hun eigen leven die woorden betekenis kregen. We gaan daarin op zoek naar datgene wat (Diegene die) mensen vreugde en vrede kan brengen, waardoor zij ondanks de zorgen toch voluit en vrij hun diepste dromen ontdekken en waarmaken.

Na een laatste pauze verzamelen we met zijn allen rond het kruis, teken van Jezus die mensen onvoorwaardelijk bemint. Het is een eenvoudig en sterk bezinningsmoment in de taal van jongeren (beeld, muziek, tekst) waar ze ook uitgenodigd worden om iets op te schrijven (een reactie, een gebed, een vraag) en bij het kruis te komen leggen.

We eindigen met een kleine verrassing in feestelijke sfeer en hopen van harte dat de dag zinvol was, aan het denken heeft gezet, opent voor dromen, sterk maakt tegen kwaad.

De reacties die jongeren als een soort graffiti op posters bij het vertrek kunnen opschrijven sterken ons in de overtuiging dat zij er echt iets aan hebben.